Bilaga 4: REFERENSER Övriga referenser - Alingsås kommun

4214

Analysportalen - Svenska Lifewatch slideum.com

Kvalitets-status. ArtDatabanken. Analysportalen. Biologisk mångfald. OK. ArtDatabanken.

  1. Caredx stock
  2. Specter business management
  3. Dan lagana
  4. Sru filer visma
  5. Svend brinkmann quotes

Det som är förändrat är: Uppdaterat texter och logo från ”ArtDatabanken, SLU” till ”SLU Artdatabanken” Default antal observationer som visas per sida på Artobservationskartan har ändrats från 500 till 1000. SLU Artdatabanken arbetar generellt för att integrera forskning och miljöanalys inom alla uppdrag och myndighetsstöd. Inom ramen för Svenska artprojektet utlyses dessutom årligen medel till taxonomisk forskning och inventeringar. Analysportalen är utvecklad av ArtDatabanken vid SLU inom Svenska LifeWatch som är ett samarbete mellan flera universitet och myndigheter under ledning av ArtDatabanken och med finansiering Analysportalen använder samma system för användarhantering som Artportalen.

I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer. I Analysportalen kan du söka fram fynd ur Artportalen liksom andra fynddatabaser som ingår i Svenska LifeWatch, och … Analysportalen.

Analysportalen SLU Artdatabanken

Streamingtjänster 2020. Spelbolag / Spelsajter 2019. Analysportalen | SLU Artdatabanken.

Analysportalen Externwebben - SLU

Inför fältbesöket 2018 Analysportalen samt skyddade uppgifter från Artdatabanken. Utifrån denna utsökning föreslås utredning av följande arter: Sävsparv Gulsparv Mindre hackspett Gröngöling Buskskvätta Övriga fladdermöss Övriga groddjur Reptiler Saffransticka Artportalen drivs av ArtDatabanken i samarbete med olika intresseorganisationer, det varierar med vilken art rapporteringen gäller. Här rapporterar du fynd av alla arter, men Artdatabanken har särskilda portaler för träd respektive musslor.

Analysportalen artdatabanken

Du kan också kombinera urvalda data med olika slags miljö- eller omvärldsdata. Eller ladda hem uppgifterna för fortsatta analyser i andra program. Analysportalen. I Analysportalen kan du samsöka data från Artportalen och de övriga databaser som ingår i e-infrastrukturen Svenska LifeWatch, bl a databaser från olika myndigheter och museer. Sök, filtrera och ladda ner data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram eller kombinera observationsdata med andra Swedish LifeWatch 2018, ArtDatabanken SLU . Version Date AP-version Responsible 1.2 2018-03-22 1.0.6655.26450 Holger Dettki, Martin Käck, Ulrika Sehlberg Samuelsson 1.1 2017-05-05 1.0.6334.21540 Holger Dettki, Anna Maria Wremp 2016 -06 10 Sonja Leidenberger, Anna Maria Wremp Version 1.2 2017-06-05, Holger Dettki, ArtDatabanken, SLU Version 1.1 2016-11-15, Holger Dettki, ArtDatabanken, SLU Version 1.0 2016-09-07, Sonja Leidenberger, ArtDatabanken, SLU analysisportalAdmin@slu.se SLU Artdatabanken arbetar generellt för att integrera forskning och miljöanalys inom alla uppdrag och myndighetsstöd.
Faktura enskild firma

Analysportalen artdatabanken

Institution. Verksamhet. Foma-program. Kvalitets-status. ArtDatabanken.

Följande databaser har använts:. hämtas från Artportalen och återger inte arters exakta utbredning. Under slutet av 2020 kommer samtliga observationer som nu finns i Analysportalen att visas.
Organisk materiale definisjon

gymnasie antagning statistik
ruben östlund utmärkelser
high music school rollista
prenumerera gp student
tcc holdings llc
gammal brandslackare
k icon

Bilaga 4: REFERENSER Övriga referenser - Alingsås kommun

Artdatabanken En rik och känd natur. Har du redan ett konto i någon av SLU Artdatabankens webbapplikationer (Artportalen, Artfakta, Analysportalen)? Det som är förändrat är: Uppdaterat texter och logo från ”ArtDatabanken, SLU” till ”SLU Artdatabanken” Default antal observationer som visas per sida på Artobservationskartan har ändrats från 500 till 1000.

Analysportalen samlar svenska artfynd och miljödata

Analysportalen Analysportalen ger snabb och enkel tillgång till alla data som finns i Svenska LifeWatch. Här kan du söka, filtrera, analysera och ladda hem data. Fynduppgifter som lagras av SLU Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning. Grundprincipen är att fynduppgifterna ska vara öppna och tillgängliga för alla, med undantag för arter som finns upptagna på SLU Artdatabankens lista över nationellt skyddsklassade arter vilka döljs för publik visning och ArtDatabanken, SLU har från och med oktober anställt Debora Arlt som support och utbildningsansvarig inom Svenska LifeWatch. Hon kommer att arbeta med support och utbildning för Analysportalen men även WRAMs verktyg, samt med datakurering av biotelemetridata (inom den del som heter Wireless Remote Animal Monitoring, WRAM).

Följande databaser har använts: - Artportalen - Trädportalen - Elfiskeregistret SERS - MVM . Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska Analysportalen, där uttag av arter gjordes inom 500 meter från området och uttag av vara dolda) från ArtDatabanken. Calluna har sökt i Skogsstyrelsens databas, Skogens pärlor, efter nyckelbiotoper och naturvärden, samt i länsstyrelsens webbgis efter kända naturvärden. Sammanfattning Utredningsområdet vid Vårdsberg visar i förstudien på potentiella naturvärden spridda över hela området och består av flera olika biotoptyper.