MÖJLIGHETERNAS FÖRSKOLA - DiVA

1769

Skolans kompensatoriska uppdrag Motion 2013/14:Ub345 av

kand., fil. kand. Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen. Forskare ifrågasätter skolans kompensatoriska uppdrag Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål.

  1. Bruxism jaw
  2. Kodare
  3. Armstrong plays wc handy
  4. Rabatter sjukersättning
  5. Kolla skatt pa bil med registreringsnummer
  6. Digitala klassrummet örebro

Fritidshemmet kan därmed bidra till skolans kompensatoriska uppdrag, vilket innebär att utbildningen ska uppväga skillnader utifrån elevernas  Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. [1] Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

27 april 2020.

Projekt: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag lnu.se

Vilka konsekvenser har detta fått för skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag, och hur påverkar systemet lärare och elever? Dessa är några av de mest brännande frågorna i ­dagens diskussion om skolan och dess utveckling, frågor som ­diskuteras i denna bok.

Sju uppdrag för skolan - Claes Nilholms blogg

Anna Ekström, Skolverkets Generaldirektör, inledde Stockholmskonferensen med att betona huvudmännens nyckelroll för att utveckla skola. Hon talade också om skolans kompensatoriska uppdrag. – Likvärdigheten har minskat. Alla elever i Sverige ska få så bra chanser som möjligt oavsett vilken skola de går på, men så ser det inte ut idag. kompensatoriska uppdrag, kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den förbereder barnen för fortsatt lärande, utifrån dessa analyser vid behov lämna förslag på hur barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kan främjas, och kompensatoriska uppdraget och dess innebörd behöver definieras. Ingen enhetlig bild existerar av det kompensatoriska uppdraget baserat på de intervjuade lärarnas uttalanden.

Kompensatoriska uppdrag

Alla lärare hade en egen bild av vad det kompensatoriska uppdraget är och ska syfta till i skolan.
Isy liu exjobb

Kompensatoriska uppdrag

Undervisningen är också viktig för att förskolan ska kunna fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag att se till att alla barn har lika möjligheter att ta sig an livet.

ANNONS.
Data specialist education

parkeringsskyltar och dess betydelse
programmering
lon polis
hm modell ungdom
snausages dog treats recall
lakarstudier utomlands

Senaste nyheterna om Skolans kompensatoriska uppdrag

– Likvärdigheten har minskat. Alla elever i Sverige ska få så bra chanser som möjligt oavsett vilken skola de går på, men så ser det inte ut idag. Skolans "kompensatoriska uppdrag" får ej glömmas bort eller behandlas styvmoderligt. Eleven har rätt att få det stöd som krävs, för att kompensera brister i kognitiv förmåga, sociala förmågor och andra tillkortakommanden. Boken bör så klart även vara ett obligatorium i alla rektorsutbildningar och … Skolans kompensatoriska uppdrag handlar därmed om att skapa förutsättningar för att alla elever når målen med utbildningen.

En helig ko i skolan Rebecca Weidmo Uvell

Vilka konsekvenser har detta fått för skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag, och hur påverkar systemet lärare och elever? Dessa är några av de mest brännande frågorna i ­dagens diskussion om skolan och dess utveckling, frågor som ­diskuteras i denna bok. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag: Authors: Ryffé, David: E-mail: david.ryffe@law.gu.se david.ryffe@gmail.com: Issue Date: 30-Sep-2019: University: Göteborgs universitet. Handelshögskolan: Institution: Department of Law ; Juridiska institutionen: Date of Defence: 2019-11-08: Disputation: Det kompensatoriska uppdraget fick bland annat förskolans personal i Timrå att börja fundera på hur man arbetar med språkutveckling. Rent konkret handlade det bland annat om att undersöka hur mycket böcker på andra språk än svenska som fanns i bokhyllorna.